Vizualizati toate paginile din cadrul Domenii, ordonate dupa data publicarii:
15 Jun 2023

Amenajamentul Ocolului Silvic Beliș, UP I Poiana Horea și UP II Ponor

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru „Amenajamentul Ocolului Silvic Beliș, UP I Poiana Horea și UP II Ponor", administrat de Ocolul Silvic Beliș – Direcția Silvică Cluj, procedură derulată de APM Cluj, în baza delegării de competență, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de me...

09 Jun 2023

AMENAJAMENTUL OCOLULUI SILVIC CĂLIMĂNEȘT

În cadrul derularii procedurii de evaluare de mediu pentru „AMENAJAMENTUL OCOLULUI SILVIC CĂLIMĂNEȘTI", procedură derulată de APM Vâlcea , în baza delegării de competență nr. DEICP/13503/17.05.2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr.10/08.06.2023. • Aviz de mediu • Amenajamentul Silv...

26 May 2023

Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine

La data de 12 mai 2023, în a 14-a ediție a Catalogului pădurilor virgine și cvasivirgine este înscrisă o suprafață totală de 72.279,43 ha, din care 8.579,8 ha păduri virgine și 63.699,63 ha păduri cvasivirgine. Creșterea de 1202 ha se datorează avizării unui număr de 2 noi studii de identificare avizate și pe baza p...

19 May 2023

Anunț

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor organizează, în temeiul art. 8 alin (1) lit a) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 din Regulamentul privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului m...

18 May 2023

AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ, UP III VALEA GRECULUI

În cadrul derularii procedurii de evaluare de mediu pentru „ AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ, UP III VALEA GRECULUI", procedură derulată de APM Brașov , în baza delegării de competență nr. 16844/MF/07.01.2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr.9/18.05.2023. Aviz ...