Hotărârea nr. 6 din 29 iunie 2023 a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere

Data publicarii : 04 Jul 2023

In temeiul art. 7 si 18 din Regulamentul privind organizarea, functionarea si componenta Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestiera, precum si  criteriile  de  atestare  pentru  activitatea  de  exploatare  forestiera,  aprobat  prin  Ordinul ministrului apelor si padurilor nr. 1106/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, Comisia publica hotararea nr. 6 din 29 iunie 2023 si listele operatorilor economici.

 

Hotărârea nr. 6 din 29 iunie 2023 a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere

  Lista operatorilor economici atestaţi pentru activitatea de exploatare forestieră

  Lista operatorilor economici cărora li s-a retras certificatul de atestare