DECIZII

Acordul comercial si de cooperare UE-UK prevede printre altele, o obligație de informare a Comisiei Europene, cu privire la orice intenție de negociere sau de încheiere a unor acordul bilaterale între un stat membru UE și UK, în domeniile neacopreite de respectivul acord, precum și o obligație de notificare a comisiei Europene pentru domeniile care intră sub incidența Acordului si pentru care este permisa incheierea acordurilor bilaterale.

Aceste aspecte se regăsesc în Decizia (UE) 2021/689 a  Consiliului din 29 aprilie 2021 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, și a Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate și protecția acestora.

Respectiva decizie a fost  publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria L 149/2, în data de 30 aprilie 2021.

In limba ROhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0689&from=RO

In limba EN https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0689&from=RO