PROIECTUL “Formarea profesională a personalului din autoritățile competente pentru protecția mediului privind evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea de mediu pentru perioada 2014-2020”, derulat de MMAP

Data publicarii : 21 Aug 2015

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistența Tehnică 2007-2013.

Valoarea proiectului este de 1.870.173,06 lei, valoarea asistenței financiare nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională fiind de 1.402.629,80 lei.

Proiectul vine în contextul în care, pentru perioada 2014-2020 este necesară aprofundarea instruirii autorităților de mediu al căror personal este implicat în punerea în aplicare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului.

Scopul proiectului constă în instruirea personalului din cadrul autorităților de mediu competente (MMAP, ANPM, ARBDD,  agențiile județene pentru protecția mediului), al autorităților de management a programelor operaționale finanțate din fonduri europene și al organismelor intermediare aferente.  Proiectul va prezenta toate informațiile necesare privind cerințele evaluării impactului asupra mediului aplicabile proiectelor cu finanțare din fonduri UE precum și modul în care trebuie utilizate informațiile rezultate din procedurile de reglementare în elaborarea aplicațiilor de finanțare pentru proiectele majore care se transmit C.E. pentru aprobare.

 

INFORMAȚII CURENTE:

Secțiunea de instruire de la JASPERS a avut loc în perioada 7-8 iulie 2015. La această instruire au participat 30 de persoane: 20 de preprezentanți ai autorităților de mediu din Proiect ( ai MMAP, ai ANPM, ai APM-urilor) și 10 reprezentanți din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și ai autorităților de management POIM, POR și PNDR 2014-2020.

Sesiunea a fost considerată o reușită de către toți participanții.

Evenimentul de lansare a Proiectului ”FORMAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DIN AUTORITĂȚILE COMPETENTE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ȘI EVALUAREA DE MEDIU PENTRU PERIOADA 2014-2020” avut loc la București, pe 9 iulie. Cuvântul de deschidere a fost susținut de Mihail Fâcă, secretar de stat în cadrul MMAP. Au participat peste 80 de persoane, fiind prezenți reprezentanți ai MMAP, ai JASPERS, directorii executivi ai agențiilor județene pentru protecția mediului, reprezentanți ai ANPM, ai ARBDD, ai MFE precum și ziariști.

 În cadrul evenimentului de lansare au fost prezentate informații generale despre Proiect:

Descarca documentul

Sesiunea de instruire de la Bucureștidin perioada 13-17 iulie, s-a desfășurat la Hotel Ramada Park Bucharest. Au participat 27 de reprezentanți din cadrul MMAP (Direcția Generală Evaluare Impact și Controlul Poluării și din cadrul Direcției Biodiversitate), din ANPM, APM București, APM Ilfov, Ministerul Fondurilor Europene, AFIR Centru, AM PNDR și AM POP. Participanții au manifestat un interes deosebit pentru studiile de caz prezentate precum și pentru corelările dintre aplicarea Directivei EIA în aplicațiile de finanțare pentru proiectele majore.

Sesiunea de instruire de la Sibiu,  13-17 iulie – s-a desfășurat la Hotel Select. Au participat 22 de reprezentanți ai APM Sibiu, APM Mureș, APM Harghita și POS Mediu Sibiu. Participanții au manifestat interes pentru studiile de caz, dar și pentru noutățile ce urmează a fi puse în aplicare prin transpunerea Directivei 2014/52/EU.

Sesiunea de instruire de la Cluj s-a desfășurat în perioada 20-24 iulie. Au participat 26 de reprezentanți din cadrul APM Cluj, APM Sălaj, APM Satu Mare, POS Mediu Cluj, Agenția pentru Dezvoltare Regională și Centrele Regionale aferente POP Cluj, Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – Satu Mare. Participanții au manifestat un interes deosebit pentru studiile de caz prezentate în cadrul acestei sesiuni de instruire.

Sesiunea de instruire de la Rm. Vâlcea  s-a desfășurat în perioada 10-14 august 2015 la Hotel Simfonia. În cele 5 zile de instruire au fost prezenți reprezentanți din cadrul APM Valcea, APM Olt, APM Teleorman, APM Argeș. În cadrul sesiunilor de 5 zile destinate autorităților de mediu au participat, pe o perioada de 2 zile, și persoanele nominalizate din cadrul Organismelor Intermediare de Mediu. Numărul total al persoanelor instruite a fost de 25. Studiile de caz prezentate reprezentat un punct deosebit de interesant pentru particpanți iar elementele   expuse au generat discuții interactive între reprezentanții autoriăților de mediu și organismelor intermediare.

Sesiunea de instruire de la Tulcea s-a desfășurat în perioada 24-28 august 2015 la Hotel Delta. Pe durata celor 5 zile de instruire au participat persoanele nominalizate din cadrul  APM Brăila, APM Tulcea și Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD). Numărul total al participanților a fost de 21. De asemenea au participat și reprezentați ai Centrului Regional de Pescuit și reprezentanți ai ADR Sud-Est Tulcea. Participanții au manifestat interes pentru studiile de caz, dar și pentru noutățile ce urmează a fi puse în aplicare prin transpunerea Directivei 2014/52/EU.

Sesiunea de instruire de la Deva  a avut loc în perioada 24-28 august 2015 la Hotel Wien. La aceasta sesiune au participat reprezentanți ai  APM  Hunedoara, APM Alba Iulia și APM Bihor.  Au fost de asemenea prezenți, în cele două zile dedicate instruirii Organismelor Intermediare, reprezentanți ai ADR Centru (Alba Iulia) și ai Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Alba Iulia. Numărul total al persoanelor instruite la această sesiune a fost de 26. Studiile de caz prezentate au fost un punct deosebit de interesant pentru particpanți iar elementele discutate au generat discuții interactive între reprezentanții autorităților de mediu și organismelor intermediare.

Sesiunea de instruire de la Brașov  a avut loc în perioada 31 august - 04 septembrie 2015 Hotel Gott. Pe durata celor 5 zile de instruire au participat persoanele nominalizate din cadrul  APM Brașov, APM Covasna și APM Dâmbovița. Alături de reprezentanții autorităților de mediu, pe durata a 2 zile au participat  reprezentanți ai  Centrului Regional de Pescuit Brașov și ai  Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Târgoviște. Numărul persoanelor instruite a fost de 21. Participanții au manifestat un deosebit interes pentru studiile de caz dar și pentru elementele noi ce fac obiectul noii Directive EIA 2014/52/EU ce  urmează a fi transpusă în legislația națională.

Sesiunea de instruire de la Timișoara la Hotel Check Inn s-a desfășurat în perioada  07 septembrie -11 septembrie 2015 la Hotel Gott. Numărul persoanelor instruite a fost de 25 de persoane. La aceasta sesiune au fost prezenți reprezentanți ai APM Timiș, APM Arad, APM Caraș Severin. În cele două zile  de instruire a reprezenatilor Organismelor Inetmerdiare au fost prezenți reprezentanți din partea O.I. Mediu Timiș, ADR Vest Timiș  și Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Timiș. Participanții au manifestat un interes deosebit pentru studiile de caz prezentate precum și pentru corelările dintre aplicarea Directivei EIA în aplicațiile de finanțare pentru proiectele majore.

Sesiunea de instruire de la Galați la Hotel Centrum Galați a avut loc în perioada 07 septembrie -11 septembrie 2015. La sesiune au participat  reprezentanți ai  APM  Galați, APM Vrancea și APM Bacău.  Au fost de asemenea prezenți, în cele două zile dedicate instruirii Organismelor Intermediare, reprezentanți ai O.I. Mediu Galați, Centrul Regional de Pescuit Galați. Numărul total al persoanelor instruite la această sesiune a fost de 26. Studiile de caz prezentate  au fost un punct deosebit de interesant pentru particpanți  iar elementele discutate au generat discuții interactive între reprezentanții autorităților de mediu și organismelor intermediare.

Sesiunea de instruire de la Constanța s-a desfășurat în perioada 14 septembrie -18 septembrie 2015 la Hotel Florida. Pe durata celor 5 zile de instruire au participat persoanele nominalizate din cadrul APM Constanța, APM Călărași APM Giurgiu și ARBDD. Alături de reprezentanții autorităților de mediu, pe durata a 2 zile au participat și reprezentanți ai  Centrului Regional de Pescuit Constanta, ai Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Constanța. Numărul persoanelor instruite a fost de 27. Participanții au manifestat un deosebit interes pentru studiile de caz dar si pentru elementele noi ce fac obiectul noii Directive EIA 2014/52/EU ce  urmează a fi transpusă în legislația națională

Sesiunea de instruire de la  Iași a avut loc  în perioada 21 septembrie-25 septembrie 2015  la Hotel Ramada. Numărul persoanelor instruite a fost de 21. La sesiune au participat persoanele nominalizate din cadrul APM Iași, APM Botoșani și APM Vaslui. De asemenea au fost prezenti reprezentanti ai Centrului Regional de Pescuit Iași precum și ai Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Iași. Studiile de caz prezentate au constituit un punct deosebit de interesant pentru participanți iar elementele expuse au generat discuții interactive între reprezentanții autorităților de mediu și organismelor intermediare.

Sesiunea de instruire de la Craiova  s-a desfășurat în perioada 21 septembrie-25 septembrie 2015  la Hotel Helin Aeroport. În cadrul acestei sesiuni au fost instruite un numar de 24 de persoane. La eveniment au participat reprezentanți ai  APM  Dolj, APM Gorj și APM Mehedinți.  Au fost, de asemenea, prezenți, în cele două zile dedicate instruirii Organismelor Intermediare, reprezentanți ai Agenției de Dezvoltare Regională  SV Oltenia, ai O.I. Mediu Dolj și  ai Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 4 Craiova. Participanții au manifestat un interes deosebit pentru studiile de caz prezentate precum și pentru informațiile legate de corelările dintre aplicarea Directivei EIA în aplicațiile de finanțare pentru proiectele majore.

Sesiunea de instruire de la Suceava a avut loc în perioada 28 septembrie- 2 octombrie 2015 la Hotel Imperium. Au participat un numar de 26 de persoane, reprezentanți  ai  autorităților de mediu - APM Suceava, APM Neamț, APM Maramureș, APM Bistrița Năsăud și din partea Organismelor Intermediare, reprezentanți ai Agenției de Dezvoltare Regională  NE Piatra Neamț. Participanții au manifestat un deosebit interes pentru studiile de caz dar și pentru elementele de noutate ce fac obiectul noii Directive EIA 2014/52/EU ce urmează a fi transpusă în legislația națională.

Sesiunea de instruire de la București, s-a desfășurat la Phoenicia Grand Hotel în perioada 05 octombrie-09 octombrie 2015.  Numarul persoanelor instruite a fost de 29.  La sesiunea de instruire au participat reprezentanți ai Ministerului Mediului,  Apelor și Pădurilor (Direcția Generală Evaluare Impact și Controlul Poluării și din cadrul Direcției Biodiversitate), ai ANPM, ai  APM Ilfov și APM București dar și reprezentanți ai Ministerului Fondurilor Europene – Programul Operational Infrastructura Mare, AFIR Centru, AM Programul Operațional Regional. Participanții au manifestat un interes deosebit pentru studiile de caz prezentate precum și pentru informațiile legate de corelările dintre aplicarea Directivei EIA în aplicațiile de finanțare pentru proiectele majore.

Sesiunea de instruire de la Predeal, Hotel Belvedere s-a desfășurat în perioada  05 octombrie-09 octombrie  2015.Au fost instruite un numar de 24 de persoane. La sesiunea de instruire au participat reprezentanți ai  APM  Prahova, APM Buzău și APM Ialomița. Participanții au manifestat un deosebit interes pentru studiile de caz dar și pentru elementele noi ce fac obiectul noii Directive EIA 2014/52/EU ce  urmează a fi transpusă în legislația națională.

COMUNICATE DE PRESA SI IMAGINI

[12.05.2016] ANUNȚ- Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a finalizat cu succes proiectul “Formarea profesională a personalului din autoritățile competente pentru protecția mediului privind evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea de mediu pentru perioada 2014-2020”. Proiectul a fost cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistența Tehnică 2007-2013

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat în această dimineață, la hotel Ramada Bucharest Parc, proiectul “Formarea profesională a personalului din autoritățile competente pentru protecția mediului privind evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea de mediu pentru perioada 2014-2020”    09 Jul 2015