Proiectul Formarea profesională a personalului autorităților competente pentru protecția mediului privind evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea de mediu pentru perioada 2014 – 2020”, etapa a II-a

Data publicarii : 30 Jan 2017

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor derulează Proiectul „Formarea profesională a personalului autorităților competente pentru protecția mediului privind evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea de mediu pentru perioada 2014 – 2020”, etapa a 2-a.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 1 984 449, 06 lei, iar valoarea asistenței financiare nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională fiind de 1 631 506,51 lei.

În scopul accesării fondurilor europene în perioada 2014-2020, precum şi pentru a răspunde exigenţelor de natură strategică ale viitoarelor finanţări europene,  s-a dovedit a fi necesară aprofundarea instruirii autorităților al căror personal este implicat în punerea în aplicare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (EIA) și a Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului (SEA). Proiectul va contribui în mod direct la îndeplinirea condiționalității generale ex-ante referitoare la EIA și SEA prevăzută în anexa XI a Regulamentului UE nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondurile Europene Structurale și de Investiții și în cadrul Acordului de Parteneriat aprobat de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020, respectiv la aplicarea adecvată a legislației Uniunii privind protecția mediului referitoare la EIA și SEA.

De asemenea, în vederea accesării și implementării proiectelor din cadrul programelor operaționale cu finanțare din fonduri europene la nivelul României pentru perioada de programare 2014-2020, este necesară asigurarea aplicării unitare și eficiente a legislației Uniunii în domeniul protecției mediului cu privire la EIA și SEA. În acest sens, rezultatele proiectului vor sprijini procesul de derulare al procedurilor EIA și SEA precum și emiterea actelor de reglementare aferente proiectelor care se finanțează din fonduri europene.

Proiectul, al cărui beneficiar este Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, va consta în 13 sesiuni de instruire a personalului din cadrul  autorităților pentru protecția mediului (care nu a fost instruit în prima etapa a acestui proiect, derulat în 2015), al autorităților de management ale POIM, POR, PNDR, POPAM, POC precum și ale organismelor intermediare eferente.

[25.08.2017] ANUNȚ- Ministerul Mediului, a finalizat cu succes proiectul “Formarea profesională a personalului autorităților competente pentru protecția mediului privind evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea de mediu pentru perioada 2014-2020”, etapa a 2-a”. Proiectul a fost cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistența Tehnică 2014-2020

Valoarea proiectului  a fost de 1.807.827,30 lei, valoarea asistenței financiare nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională fiind de 1.607.246,80 lei.

Descarca documentul

 

[07.04.2017] COMUNICATE DE PRESA

[04.04.2017] INVITATIE DE PRESA

COMUNICATE DE PRESA SI IMAGINI

[08.06.2017] INFORMAȚII CURENTE

În perioada  29 -30 Martie 2017 s-a desfășurat la Hotel  RIN GRAND HOTEL sesiunea de instruire inițială cu durata de 2 zile, sesiune susținută de expertii JASPERS.  La sesiune au participat un număr de 38 de persoane și anume nucleul  experților din autoritățile de mediu cu responsabilități  în aplicarea legislației europene privind evaluarea impactului asupra mediului  și evaluarea de mediu constituit în prima etapa a proiectului- 20 de persoane + alte  10 persoane din cadrul acestora respectiv,  Ministerul Mediului, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, APM Alba, APM Bihor, APM Brăila , APM Bistrița, APM Brașov, APM București, APM Caraș Severin, APM Deva, APM Galați, APM Ilfov,  APM Iași, APM Mureș, APM Satu Mare, APM Sibiu,APM Suceava, APM Sălaj, APM Timiș

În data de 31 martie 2017  în cadrul proiectului s-a derulat o reuniune de lucru  de o zi la sediul Ministerului Mediului  la care au participat formatorii din cadrul Ministerului Mediului, ANPM și  APM-uri,  selectati din cadrul retelei expertilor EIA/SEA dar și persoane cu atribuții în coordonarea  acestor proceduri. Reuniunea a avut drept scop analizarea  lecțiilor învățate din  derularea primei etape a proiectului, prezentarea modificărilor de curriculă pentru etapa a 2-a a proiectului și stabilirea echipelor de formatori pentru fiecare sesiune de instruire regională din cele 13 programate pentru etapa a-2-a a proiectului.

Sesiunea de instruire regională de la BAIA MAREdin perioada 24 -28 APRILIE 2017, s-a desfășurat la Hotel Ambassador. Au participat 28 de reprezentanți din cadrul APM Maramureș, APM Satu Mare, APM Bistrița Năsăud, APM Sălaj precum și reprezentanți ai organismelor intermediare respectiv CRFIR Satu Mare. Participanții au manifestat un interes deosebit pentru studiile de caz prezentate precum și pentru corelările dintre aplicarea Directivei EIA în aplicațiile de finanțare pentru proiectele majore.

Sesiunea de inistruire regională de la DROBETA TURNU SEVERIN, din perioada 8-12 mai 2017 , s-a desfășurat la Hotel Pensiune Clipa. Au fost prezenti un număr de 28 de persoane  din cadrul  APM Mehedinți, APM Dolj, APM Vâlcea. Au fost de asemenea prezenți, în cele două zile dedicate instruirii Organismelor Intermediare, reprezentanți ai  OI Mediu Craiova, OI Transport, OI Transport Dolj, ADR Dolj  și CRFIR Dolj. Studiile de caz prezentate au fost un punct deosebit de interesant pentru participanți iar elementele discutate au generat discuții interactive între reprezentanții autorităților de mediu și organismelor intermediare.

Sesiunea de instruire de la BUCUREȘTI, 15-19 mai 2017 – s-a desfășurat la RIN GRAND Hotel. La sesiune au participat 31 de persoane, reprezentanți din partea Ministerului Mediului, Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării, APM Ilfov, APM  București. Din partea autorităților de management au fost prezenti reprezenatnti ai AM POIM, AM POR, AM POPAM,, AM POC, OI Mediu, ADR și CRFIR.   Participanții au manifestat interes pentru studiile de caz, dar și pentru noutățile ce urmează a fi puse în aplicare prin transpunerea Directivei 2014/52/EU.