Proiect ordonanța de urgență̆ privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice

Data publicarii : 09 Feb 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune spre consultare, proiectul de ordonanța de urgență̆ privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

Proiect OUG | Nota de fundamentare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, e-mail: biodiversitate@mmediu.ro


20.04.2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a supus consultării publice proiectul de ordonanță de urgență privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

În temeiul art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor organizează în data de 25.04.2023, ora 16.00, la sediul din B-dul Libertăţii nr. 12, Sala de Consiliu, de la parter, dezbaterea publică în format hibrid, având ca obiect proiectul de ordonanță de urgență privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

Înscrierile pentru participare și luarea cuvântului se vor transmite la adresa de e-mail: biodiversitate@mmediu.ro până în data de 25.04.2023, ora 12.00.

Persoanele care nu pot participa fizic, se pot înscrie la dezbatere prin transmiterea adresei de e-mail, la care MMAP va comunica linkul de conectare.