MM supune dezbaterii publice proiectul de Ordin de Ministru privind modificarea și completarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 1287/2018

Data publicarii : 16 Jul 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin de Ministru privind modificarea și completarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice  pentru producerea de energie electrică,  în vederea acoperirii necesarului de consum  şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 1287/2018.

Proiect OM | Referat de aprobare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Administraţia Fondului Pentru Mediu.

Persoana de contact este domnul Valeriu Chiriță, adresă de e-mail: valeriu.chirita@afm.ro .