Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor anunță finalizarea proiectului Managementul speciilor alogene invazive din România cod SMIS 2014+ 120008

Data publicarii : 08 Aug 2023

COMUNICAT DE PRESĂ                                                                              8 august 2023

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor organizează, în perioada 8-9 august 2023, conferința de închidere a proiectului Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive cod SMIS 2014+ 120008.

Agenda evenimentului are în vedere prezentarea proiectului și a rezultatelor obținute privind: inventarierea și cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, herpetofaună), elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive, planul de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare a speciilor alogene invazive din România, impactul speciilor alogene invazive, bune practici privind gestionarea și managementul speciilor invazive, campania de conștientizare a impactului speciilor invazive din România, programul pilot de implicare a publicului în activitatea de eradicare/control a speciei Ambrosia artemisiifolia, sistemul național de supraveghere a speciilor alogene invazive.

În contextul actual, speciile alogene invazive reprezintă, la nivel global, una dintre amenințările majore pentru biodiversitate iar adoptarea de măsuri pentru limitarea impactului negativ al acestora este foarte importantă. În acest sens, Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, în calitate de beneficiar, împreună cu Universitatea din București, în calitate de partener, au derulat în perioada 2018-2023 proiectul Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive ce a avut ca obiectiv crearea instrumentelor științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor alogene invazive din România.

Prin intermediul proiectului au fost realizate peste 150 de materiale de interes cu caracter științific, educațional și informativ și au fost obținute rezultate importante privind:

  • inventarierea și cartarea speciilor alogene invazive de pe teritoriul României;
  • identificarea căilor prioritare de introducere și prioritizarea speciilor alogene invazive din România;
  • elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive;
  • realizarea participativă a Planului de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare a speciilor alogene invazive din România (PNAACIP);
  • creșterea nivelului de conștientizare referitor la speciile alogene invazive (peste 5000 de actori interesați care au primit informații și materiale despre specii invazive);
  • dezvoltarea capacității administrative și științifice a autorităților și institutelor de cercetare în vederea gestionării eficiente a speciilor alogene invazive;
  • dezvoltarea Sistemului Național de Supraveghere a speciilor alogene invazive.

Proiectul, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 4, promovează acțiuni ce contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei UE pentru Biodiversitate 2020, Cadrul de Acțiuni Prioritare pentru Natura 2000, Strategia Națională și Planul de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2014 – 2020 și iau în considerare nevoile concrete de protecție a biodiversității din România.

Mai multe informații despre proiect și rezultatele obținute pot fi consultate la adresa  www.invazive.ccmesi.ro

Date de contact: Ministerul Mediului – Direcția Biodiversitate
Bd. Libertăţii, nr.12, Sector 5, Bucureşti
Tel. +40 21 408 95 43, Fax. +40 21 316 02 82
E-mail: nicolae.manta@mmediu.ro