Hotărârile Comisiei cu privire la atestare/reatestare ori respingerea cererilor de atestare/reatestare

Data publicarii : 02 Feb 2022

Hotărârea nr. 1 din 1 ianuarie 2022 a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere, în conformitate cu dispozițiile art. 19 alin (1) din Regulamentul privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1106/2018 cu modificările și completările ulterioare

Lista operatorilor economici atestați pentru activitatea de exploatare forestieră, actualizată
Lista operatorilor economici cărora li s-a retras certificatul de atestare, actualizată
în conformitate cu dispozițiile art. 17 din Hotărârea de Guvern nr. 715/2017 de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică