Guvernul a aprobat Strategia pe Termen Lung a României pentru Reducerea Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră

Data publicarii : 29 Nov 2023

    

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

Ref. la: Guvernul a aprobat Strategia pe Termen Lung a României pentru Reducerea Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră

 

                                                                                                      București, 29 noiembrie 2023

 

La propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Guvernul României a aprobat, în ședința de astăzi, Hotărârea de Guvern privind Strategia pe Termen Lung (STL) a României pentru Reducerea Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră, care are ca obiectiv România neutră în 2050.

„Odată cu aprobarea Strategiei în ședința executivului și comunicarea ei către Comisia Europeană, închidem practic procedura de infringement declanșată împotriva țării noastre. Schimbările climatice reprezintă o problemă fundamentală a societății noastre. Acestea nu țin cont de granițele dintre state și România este la fel de afectată, le resimțim pe propria noastră piele, fie că vorbim despre fenomene meteo extreme, deșertificarea României, inundații, secetă. Strategia aprobată astăzi propune opțiuni pentru decarbonizarea fiecărui sector în parte, fie că discutăm despre energie, transporturi, agricultură, încălzire rezidențială, deșeuri sau silvicultură. România a început deja procesul de decarbonizare prin reducerea emisiilor cu 62% față de nivelul din 1990 și demonstrăm astfel angajamentul nostru ferm față de obiectivele de mediu”,  

a declarat ministrul mediului, apelor și pădurilor, Mircea Fechet.

Reamintim că la data de 16 noiembrie 2023, Comisia Europeană a emis un aviz motivat în Cauza 2022/2090 – neîndeplinirea obligației de notificare a Strategiei pe Termen Lung a României, cu termen de două luni pentru conformare.

Strategia aprobată astăzi propune opțiuni de politici și măsuri pentru decarbonizarea fiecărui sector în parte. Realizarea obiectivelor ambiţioase incluse în strategie impune participarea activă a tuturor sectoarelor economice, în special a celor șase sectoare cheie: Energie, Transport, Clădiri și Încălzire & Răcire, Agricultură și Silvicultură, Deșeuri.

În cadrul Strategiei pe Termen Lung a României pentru Reducerea Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră,  au fost dezvoltate și analizate trei scenarii: Scenariul de referință, Scenariul de mijloc și Scenariul România Neutră. În urma numeroaselor consultări, Scenariul România Neutră a fost cel selectat de autoritățile române pentru a fi implementat până în 2050, fiind aprobat prin Memorandum în luna aprilie a acestui an.

Conform acestui scenariu, România își propune să devină neutră din punct de vedere climatic în 2050, ajungând la o reducere a emisiilor nete cu 99% în 2050, comparativ cu nivelul din 1990.

STL a fost dezvoltată în baza unei evaluări macroeconomice, realizată după o modelare de impact sectorială şi trans-sectorială. Aceasta a evaluat în detaliu perspectivele, opţiunile, costurile şi beneficiile măsurilor ce trebuie aplicate pentru ca România să-şi asigure o dezvoltare durabilă pe termen mediu şi lung, în condiţiile obligaţiilor de reducere semnificativă a emisiilor de GES și îmbunătățire a absorbției /captării de GES la nivel sectorial, în cele șase domenii cheie: transporturi, clădiri, Industrie, agricultură,  deșeuri, LULUCF (Land Use Land Use Change and Forestry).

Totodată, STL a fost elaborată în cadrul unui proiect derulat cu sprijin financiar din partea Comisiei Europene (DG Reform) de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Energiei, prin Instrumentul Tehnic de Sprijin al Comisiei Europene (TSI), gestionat de Secretariatul General al Guvernului (SGG), în concordanță cu prevederile Art. 15 și Anexa IV din Regulamentul (UE) 2018/1999 și cu obiectivul neutralității climatice.

 

Direcția Comunicare