Ghidul de finanțare pentru sprijinirea investițiilor destinate producției de compost pe bază de gunoi de grajd și alte deșeuri agricole compostabile a fost pus în consultare publică

Data publicarii : 18 Apr 2024

COMUNICAT DE PRESĂ                                                                             București, 18 aprilie 2024

Ghidul de finanțare pentru sprijinirea investițiilor destinate producției de compost pe bază de gunoi de grajd și alte deșeuri agricole compostabile a fost pus astăzi în consultare publică. Investiția este realizată prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3- Managementul deșeurilor și vizează dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile.

Obiectivul acestei componente reprezintă accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România, cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economie circulară.

 „Această schemă vine în sprijinul unităților administrativ – teritoriale, pentru a reduce povara depozitării gunoiului de grajd și a altor deșeuri compostabile. Totodată, marele avantaj al unei stații de compost este reducerea cantităților duse la depo­zi­ta­re”, a declarat ministrul mediului, apelor și pădurilor, Mircea Fechet.

Implementarea proiectului presupune atât înființarea, cât și operaționalizarea instalațiilor de producere a compostului din gunoi de grajd și alte deșeuri compostabile.

Bugetul total alocat al schemei din PNRR este de 6 milioane euro, iar valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 1,2 milioane euro.

Finanțarea va fi utilizată pentru realizarea a cel puțin 5 sisteme de compostare pentru comunități cu ferme mari (stație de compostare și echipamente pentru gestionarea compostului), respectând Comunicarea Comisiei – Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01).

 Tipurile de solicitanți care pot depune cereri de finanțare sunt unitățile administrativ – teritoriale, organizate la nivel de județ, oraș și comună.

Cheltuielile eligibile pentru înființarea sistemelor de producere a compostului vizează: lucrări privind amenajarea terenului și asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții, în interiorul amplasamentului; lucrări privind organizarea de șantier; Investiția de baza constând in construcții și instalații, dotări, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale (vehiculele/utilajele achiziționate în cadrul acestei măsuri vor fi echipate cu cea mai bună tehnologie disponibilă, din punct de vedere al respectării mediului); cheltuieli de supervizare. De asemenea, cheltuieli eligibile sunt și cele legate de informare și publicitate, cu respectarea prevederilor manualului de identitate vizuală (MIV) al PNRR.

Ghidul de finanțare poate fi consultat pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor la următorul link: https://bit.ly/4d1angM

 

Direcția Comunicare