Astăzi se lansează a doua rundă de atragere de fonduri pentru programul Prima Conectare, finanțat prin PNRR

Data publicarii : 26 May 2023

                  

COMUNICAT DE PRESĂ

 

                                                                                                       

                                                                                                             26 mai 2023

 

 

Astăzi se lansează a doua rundă de atragere de fonduri pentru programul Prima Conectare, finanțat prin PNRR

 

De astăzi, 26 mai, ora 10.00 până la data de 26 iunie 2023, ora 23.59, se desfășoară a doua rundă de atragere de fonduri în cadrul Programului ”Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare” finanțat din PNRR.

Măsura vizează sprijinirea familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse (care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie) pentru plata cheltuielilor de branșare/racordare la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare.

Suma alocată acestei sesiuni de finanțare este de peste 747 milioane lei fără TVA, respectiv de peste 889 milioane lei cu TVA. Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui cost unitar de cel mult 1.900 euro/gospodărie racordată și/sau branșată la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, fără TVA. Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără TVA.

În cadrul Programului se acordă finanțare pentru realizarea țintelor cuprinse în Investiția 3  - Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și/sau canalizare existente din cadrul Componentei C1: Managementul Apei și contribuie la îndeplinirea Reformei 1. Consolidarea cadrului de reglementare pentru managementul sustenabil al sectorului de apă și apă uzată și pentru accelerarea accesului populației la servicii de calitate conform directivelor europene.

Solicitanții care pot depune cereri de finanțare sunt Operatorii de servicii de utilități publice/operatorii regionali de servicii de utilități publice din sectorul de apă/apă uzată, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. g) și h) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pe lângă celelate criterii de eligibilitate aplicabile, aceștia sunt eligibili dacă respectă condiția încheierii de parteneriate (în calitate de Lideri), cu UAT sau cu ADI.

Informații privind desfășurarea programului se publică pe site-ul AFM la secțiunea Programe de finanțare – PNRR. 

Înscrierile se realizează în baza Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență, componenta C1 — Managementul apei, investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.605/2022, disponibil pe site-ul AFM.

Cererile de finanțare se vor transmite la AFM prin aplicația informatică destinată programului care va fi disponibilă pe site-ul instituției, www.afm.ro.

Bugetul total alocat Componentei C1 – Managementul apei din PNRR este de 1,462 miliarde euro.