Astăzi s-a lansat apelul necompetitiv de proiecte pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere, finanțat prin PNRR

Data publicarii : 23 Mar 2023

COMUNICAT DE PRESĂ                                                                              București, 23 martie 2023

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat astăzi apelul necompetitiv de proiecte în cadrul Investiției I.2. „Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere” pentru Subinvestiția I.2.B. „Acordarea de sprijin de minimis pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere”, -PNRR/2023/C2/S/I.2.B.

Alocarea financiară totală acordată prin PNRR acestei investiții depășește 88 milioane lei. Sesiunea de depunere a proiectelor  a început  astăzi, 23 martie, la ora 12.00 și se încheie la data de 29 februarie 2024.

Sesiunea va fi de tip necompetitiv, apel deschis, pentru toți solicitanții eligibili, pe principiul „primul venit, primul servit”, în limita bugetului maxim eligibil alocat.

Beneficiarii acestei măsuri sunt orice deținător public și privat de păduri și/sau producător autorizat de material forestier de reproducere (MFR).

 În categoria deținătorilor publici de păduri sunt incluse: Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, Regia Autonomă ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, județ) și alte persoane juridice de drept public.

În categoria deținătorilor privați de păduri sunt incluse: persoanele fizice, societățile comerciale, asociațiile și fundațiile, alte persoane juridice de drept privat. Producătorii autorizați de MFR sunt persoanele fizice și persoanele juridice care dețin o autorizație emisă de către Comisia de autorizare din cadrul MMAP, în temeiul prevederilor Ordinului nr. 676/2004 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a producătorului de material forestier de reproducere.

Ambiția noastră, a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, este să creștem suprafaţa împădurită, iar în acest scop ne ajută componenta «Păduri şi protecţia biodiversităţii» din PNRR, cu un buget de 1,173 miliarde euro. Investiţiile includ cel mai amplu program de împăduriri, prin care vor fi plantate peste 56.700 de hectare de pădure, cel puţin 90 de pepiniere operaţionale noi şi renovate, precum şi cel puţin 3.150.000 mp de suprafeţe noi de păduri urbane, în conformitate cu cerinţele legale stabilite în Strategia Naţională Forestieră 2020 - 2030”, a declarat ministrul Barna Tánczos.

Pentru mai multe detalii accesați:

 

DIRECȚIA COMUNICARE