Aprobarea rezultatelor finale privind atribuirea prin licitație publică a unor fonduri cinegetice în temeiul art. 8 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare

Data publicarii : 18 Jan 2022

Aprobarea rezultatelor finale privind atribuirea prin licitație publică a unor fonduri cinegetice în temeiul art. 8 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare

 

REFERAT DE APROBARE  DMRC/159701/18.01.2022

ANEXA 1 LA REFERATul DE APROBARE  DMRC/159701/18.01.2022

ANEXA 2 LA REFERATul DE APROBARE  DMRC/159701/18.01.2022

ANEXA 3 LA REFERATul DE APROBARE  DMRC/159701/18.01.2022