Anunț privind organizarea procesului de recrutare și selecție a personalului ce urmează să fie încadrat pe un post de expert extern, în afara organigramei aprobată la nivelul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru proiectul ”Stabilirea de Valori Limită de Emisie diferențiate (VLE) pentru apele uzate din surse industriale și agrozootehnice din România”, cod SIPOCA 859 cod MySMIS 134289

Data publicarii : 10 Aug 2021