ANUNȚ privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcției contractuale de execuție vacante de asistent proiect, în cadrul Departamentului Logistică al Unității de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” 06.06.2023, ora 10.00 - proba scrisă

Data publicarii : 12 May 2023

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcțieicontractuale de execuție vacante de asistent proiect, în cadrul Departamentului Logistică al Unității de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” 06.06.2023, ora 10.00 - proba scrisă

Anunț | Anexa nr.1 - formular de inscriere | Anexa nr. 2- model adeverință

Erată anunț concurs

Nota informativa

Rezultat selectie dosare

Rezultat proba IT

Rezultat proba EN

Rezultat proba scrisa

Rezultat interviu

Rezultat final