ACTE NORMATIVE privind siguranţa în exploatare a digurilor

Data publicarii : 17 May 2023
  • LEGEA SIGURANŢEI DIGURILOR NR. 259/2010, publicatǎ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 18 martie 2014, republicată în temeiul art. 107 alin. (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouǎ numerotare.
  • ORDIN nr. 3201 din 07 august 2012 al ministrului mediului şi pădurilor privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funţionare a Comisiei Naţionale pentru Siguranţa Digurilor CONSIDIG.
  • ORDIN nr. 1749/2012 pentru aprobarea relgementării tehnice “Normativ privind evaluarea stării de siguranţă a digurilor de apărare impotriva inundaţiilor, indicativ NP 131-2011

 

Ordin MAP nr. 109 din 28 01 2019 aprobare REDIG

ABA Arges-Vedea
ABA Banat
ABA Buzau Ialomita
ABA Crisuri
ABA Dobrogea-Litoral
ABA Jiu
ABA Mures
ABA Olt
ABA Prut-Barlad
ABA Siret
ABA Somes-Tisa