Proiectul de Ordin pentru aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0095 La Sărătură și al rezervației naturale RONPA0225 La Sărătură

Data publicarii : 13 Mar 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, vă transmitem atașat, în vederea postării pe site-ul MMAP, la domeniul transparență decizională, spre consultare, proiectul de Ordin pentru aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0095 La Sărătură și al rezervației naturale RONPA0225 La Sărătură și Referatul ce însoțește prezentul proiect.

Proiect Ordin | Referat de aprobare | Plan de management

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Persoană de contact: Liliana Vîrtopeanu, consilier, adresă de e-mail: liliana.virtopeanu@mmediu.ro.