Proiect de Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului privind gestionarea și operarea conturilor din registrul Uniunii al emisiilor de gaze cu efect de seră, aflate sub jurisdicția statului român, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 668/2022

Data publicarii : 11 Mar 2024

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului privind gestionarea și operarea conturilor din registrul Uniunii al emisiilor de gaze cu efect de seră, aflate sub jurisdicția statului român, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 668/2022.

Proiect ordin | Referat de aprobare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării, la Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Evaluare Impact, Controlul Poluării și Schimbări Climatice, persoana de contact: Sergiu Cruceanu, email: sergiu.cruceanu@mmediu.ro, tel 021 408 95 42.