Proiect de Ordin pentru aprobarea Planului de management pentru ROSCI0220 Săcueni și rezervația naturală Lacul Cicoș

Data publicarii : 25 Jan 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, vă transmitem atașat, în vederea postării pe site-ul MMAP, la domeniul transparență decizională, spre consultare, proiectul de Ordin pentru aprobarea Planului de management pentru ROSCI0220 Săcueni și rezervația naturală Lacul Cicoș și Referatul ce însoțește prezentul proiect.

Proiect Ordin | Referat de aprobare | Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Persoană de contact: Liliana Vîrtopeanu, consilier, adresă de e-mail: liliana.virtopeanu@mmediu.ro.