Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea denumirii și actualizarea valorii de inventar a două bunuri imobile înregistrate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Agenției pentru Protecţia Mediului București, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naţionale pentru Protecția Mediului, care funcționează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ca urmare a reevaluării

Data publicarii : 12 Jan 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea denumirii și actualizarea valorii de inventar a două bunuri imobile înregistrate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Agenției pentru Protecţia Mediului București, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naţionale pentru Protecția Mediului, care funcționează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ca urmare a reevaluării.

Proiect HG | Nota de fundamentare | Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Economică, Investiţii şi Administrativ.

Persoana de contact este dl Mircea Stoianescu, consilier, Direcția Generală Economică, Investiţii şi Administrativ, telefon: 021/4089567, e-mail: mircea.stoianescu@mmediu.ro.