Proiect de ordin privind aprobarea Ghidului specific privind condițiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C3/S/I.2.D, pentru subinvestiția I2.d „Investiții în capacități de producție a energiei din surse regenerabile, respectiv biogaz pe bază de gunoi de grajd”, investiția I2. „Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile”, componenta

Data publicarii : 22 Nov 2023

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, vă transmitem atașat, în vederea postării pe site-ul MMAP, la domeniul transparență decizională, spre consultare, proiectul de ordin privind aprobarea Ghidului specific privind condițiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C3/S/I.2.D, pentru subinvestiția I2.d „Investiții în capacități de producție a energiei din surse regenerabile, respectiv biogaz pe bază de gunoi de grajd”, investiția I2. „Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile”, componenta 3. Managementul deșeurilor, anexa la acesta, precum și referatul de aprobare nr. DGPNRR/71611/09.11.2023.

 Referat | Proiect ordin | Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Planul Național de Redresare și Reziliență.

Persoana de contact pentru primirea de opinii/propuneri/sugestii referitoare la proiectul de ordin: dl. Adrian Ștefănescu, șef serviciu, adresă de e-mail: dgpnrr@mmediu.ro, telefon contact:  0725978009.