Cea de-a 23-a întâlnire a Grupului Director pentru Aria Prioritară 5 a avut loc la București

Data publicarii : 19 Jul 2023

 

Cea de-a 23-a întâlnire a Grupului Director pentru Aria Prioritară 5 a avut loc la București

 

La data de 27 iunie 2023, s-a desfășurat, la București, cea de-a 23-a întâlnire a Grupului Director pentru Aria Prioritară 5(AP5) privind Managementul Riscurilor de Mediu, din cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării”, (SUERD), finanțat prin Programul Danube Region, eveniment organizat de co-coordonatorul român  al AP5.

În cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, România, prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, asigură co-coordonarea Ariei prioritare 5 (AP5) – Managementul riscurilor de mediu - împreună cu Ministerului Afacerilor Externe și Comerțului din Ungaria.

Sesiunea de la București, ce s-a desfășurat în format hibrid, a fost condusă de Gheorghe Constantin, co-coordonator român al AP5, împreună cu László Balatonyi, co-coordonator al AP5, din partea Ungariei, și de Johan Magnusson, din partea Comisiei Europene.

Membrii Grupului Director au analizat activitățile recente ale AP5 din SUERD, precum și evoluția și schimbările modului de abordare a diverselor probleme, inclusiv noile realități în ceea ce privește mediul, generate de situația barajului Nova Kahovka din Ucraina.

 Totodată, au fost prezentate prioritățile și ideile ce vor fi puse în practică. Au fost prezentate și discutate activitățile Grupului de lucru pentru gestionarea dezastrelor; activitățile recente ale partenerilor și organizațiilor; stadiul implementării proiectelor din Planul de acțiune al Ariei Prioritare 5 (AP5) și noile proiecte; necesitatea consolidării cooperării în cadrul pilonului de mediu cu Ariile Prioritare 4 și 6.

S-a subliniat importanța implementării ideii de a se identifica soluții și de a se elabora recomandări de politici de acțiune bazate pe natură.

Gheorghe Constantin, co-coordonatorul român al AP5, a arătat importanța restaurării și protejării biodiversității, în contextul European Green Deal și  Strategiei pentru Biodiversitate.

 „Dorim să promovăm proiecte benefice pentru managementul riscului de mediu şi pentru protecţia și conservarea biodiversităţii. Trebuie să identificăm soluții bazate pe natură și pentru reducerea riscului la inundații, în contextul efectelor schimbărilor climatice, care vor crește riscurile de mediu. Trebuie dezvoltată infrastructura verde, în bazinul Dunării, pentru a preveni dezastrele naturale, în special pentru atenuarea riscului la inundații. Trebuie să fim conștienți că tot ceea ce se întâmplă într-o zonă va afecta, mai mult sau mai puțin, întreg bazinul.”, a menționat Gheorghe Constantin, co-coorodonatorul român al AP5. Specialistul român a arătat, în continuare, că nu numai inundațiile constituie o provocare, ci și seceta, subliniind că o biodiversitate sănătoasă (și a dat ca exemplu necesitatea extinderii și protejării suprafețelor de  pădure) poate ajuta la prevenirea atât a secetei cât și a inundațiilor. De aceea este necesară cooperarea între Ariile Prioritare și existența umor proiecte transfrontaliere.

Johan Magnusson a subliniat că după anul 2022, care a fost dedicat tinerilor, Comisia Europeană a declarat 2023 Anul european al competențelor. Se urmărește să se dea un nou impuls învățării pe tot parcursul vieții, dând putere oamenilor și companiilor să contribuie la tranzițiile ecologice și digitale, sprijinind inovarea și competitivitatea. De asemenea, reprezentantul Comisiei Europene a recomandat ca tinerii să fie implicați din ce în ce mai mult în activitățile desfășurate, pentru că este nevoie de gândirea lor și de puterea lor de muncă.

O temă importantă a întâlnirii s-a referit la cooperarea cu diferiți parteneri și organizații (Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea-ICPDR, Convenția Carpaților-Carpathian Convention, Parteneriatul Global pentru Apă-GWP etc.). 

Cristina Cuc, de la Danube Strategy Point, a subliniat la rândul său cât de importante sunt relația cu stakeholderii și comunicarea rezultatelor proiectelor. Idee ce s-a regăsit și în intervenția lui László Balatonyi, co-coordonator  al AP 5 din partea Ungariei, privind stabilirea și promovarea Flagship-urilor Strategiei Dunării (proiectele emblematice ale Strategiei Dunării), proiecte sau procese ce contribuie la implementarea Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (EUSDR).

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor(MMAP) are calitate de Partener în cadrul proiectului „AP 5 – Riscuri de Mediu”, care a fost aprobat spre finanțare în cadrul Programului Danube Region.

În cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, România, prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, asigură coordonarea Ariei prioritare 5 (PA 5) – Managementul riscurilor de mediu, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe din Ungaria.

 Obiectivul proiectului

Prin noul proiect de mediu, Uniunea Europeană încearcă să sprijine îmbunătățirea „Managementului Riscurilor de mediu”, aferent domeniului prioritar 5 (AP5) în bazinul dunărean, prin intermediul Ariei Prioritare 5. Proiectul are menirea de a îmbunătăți cooperarea în domeniul gestionării inundațiilor, a răspunsului la dezastre, a adaptării la schimbările climatice și gestionării pericolelor accidentale în Bazinul Dunării. Proiectul urmărește, de asemenea, asigurarea punerii în aplicare a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării(SUERD).

Partenerii din proiectul „Riscuri de mediu” sunt:  Ministerul Afacerilor Externe și al Comerțului Exterior, din Ungaria (lider de proiect); Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor(P1), din România; Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR- partener strategic), cu sediul la Viena.

Perioada de implementare a proiectului: 2023-2028.

Acronimul proiectului- DRP-PAC-PA5

Bugetul total al proiectului: 750.000 euro, din care 600.000 euro (80%) UE și 150.000 euro (20%) co-finanțare națională.

Project co-funded by European Union