Fabrică de reciclare uleiuri uzate

Data publicarii : 08 Jun 2017

21.02.2019

În cadrul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră, conform prevederilor Convenției Espoo, punem la dispoziția publicului interesat comentariile Bulgariei cu privire la raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, revizuit, pentru proiectul – “Fabrica de reciclare uleiuri uzate, Municipiul Oltenița, județul Călărași” - SC GREEN OIL AND LUBES SRL.

 

03.12.2018

În cadrul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră, conform cerințelor Convenției Espoo, punem la dispoziția publicului interesat raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, completat, și concluziile la studiul de dispersie a poluanților, pentru proiectul – “Fabrica de reciclare uleiuri uzate, Municipiul Oltenița, județul Călărași” - SC GREEN OIL AND LUBES SRL.

 

18.10.2018

În cadrul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră, conform cerințelor Convenției Espoo, punem la dispoziția publicului interesat comentariile Bulgariei cu privire la raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul – “Fabrica de reciclare uleiuri uzate, Municipiul Oltenița, județul Călărași” - SC GREEN OIL AND LUBES SRL.

 

03.08.2018

În cadrul procedurii evaluării impactului asupra mediului în context transfrontieră, conform Convenției Espoo, pentru proiectul de investiții “Fabrică de reciclare uleiuri uzate” amplasat în Oltenița, jud. Călărași, /”Used Oil Recycling Plant”, placed in Oltenita Town, Calarasi County, Ministerul Mediului pune la dispoziția publicului următoarele documente: Raportul la studiul privind impactul asupra mediului, Notificarea SEVESO cu calculele și fișele de securitate aferente și răspunsul la adresa Ministerului Mediului și Apei din Bulgaria cu nr. OBOC-49 din 19 septembrie 2017, în limbile română, engleză și bulgară.

Documente anexate:

 

08.06.2017

APM Călărași a transmis Ministerului Mediului documentația necesară continuării procesului de consultare cu partea bulgară referitor la investiția propusă la data de 30.05.2017.
Ministerul Mediului a transmis Ministerului Mediului şi Apei din Bulgaria memoriul de prezentare aferent proiectului de investiții “ Fabrică de reciclare uleiuri uzate” amplasat în Oltenița, jud. Călărași /” Used Oil Recycling Plant”, placed in Oltenita Town, Calarasi County.

•       Memoriu de prezentare
•       Technical report
•       Докладна записка за презентация