Proiectul de HOTARÂRE privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice și adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” prin administrațiile bazinale de apă, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare

Data publicarii : 18 Aug 2021


În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, precum și pentru avizare și aprobare, 
se publică proiectul de HOTARÂRE privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice și adresei unor bunuri imobile aparţinând 
domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” prin administrațiile bazinale de apă, instituție 
publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru 
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară.

HG I NF I Anexa HG 

Termen de consultare 10 zile 
Menționăm că persoana de contact careia i se pot transmite opinii/sugestii este doamnul Mircea STOIANESCU, 
telefon: 0214089567