MMAP supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind aprobarea Regulamentului Parcului Natural Văcărești

Data publicarii : 10 Jun 2020

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind aprobarea Regulamentului Parcului Natural Văcărești.

Proiect Ordin | Referat de aprobare 

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor , Direcţia Biodiversitate, email: anca.craciunas@mmediu.ro, persoană de contact: Anca Crăciunaș - Consilier superior.

24 Iunie 2020

ANUNȚ
În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a supus consultării publice proiectul de Ordin privind aprobarea Regulamentului Parcului Natural Văcărești.

În temeiul art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, având în vedere prevederile dispozițiile art. 1 pct.1 și 6 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor organizează în data de 01.07.2020, ora 14.00, în sistem video-conferință, dezbatere publică având ca obiect proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea Regulamentului Parcului Natural Văcărești.

Invitație dezbatere publică

Recomandările, propuneri concrete cu privire la conținutul proiectului de act normativ supus dezbaterii publice se depun de către participanți, în scris, la Registratura Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor din Bulevardul Libertății nr. 12, sector 5, București, cel târziu în data de 30.06.2020, ora. 12.00 sau se transmit la adresa de email: anca.craciunas@mmediu.ro.  

Înscrierile pentru participarea la dezbaterea publică și pentru luarea de cuvânt se transmit pe adresa de e-mail: anca.craciunas@mmediu.ro.

Menționăm că participarea la dezbaterea publică este condiționată de conectarea la următorul link: https://mmap.webex.com/mmap/j.php?MTID=m350c8ff59fbd1bebc4618fd9e857d1c9, Meeting number: 163 185 0887, Password: DAxskzPP344, Host key: 373709.

Persoana de contact: Anca Craciunas, e-mail: anca.craciunas@mmediu.ro.