MMAP supune dezbaterii publice proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii.

Data publicarii : 15 May 2015

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii.

Proiect de Ordin | Referat Proiect de Ordin | Anexe

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii in termen de 10 zile, începând cu data postării a proiectului de act normativ, la Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Pădurilor - Direcţia Generală Păduri, B-dul General Gheorghe Magheru nr. 31, sector 1, Bucureşti.

Persoana de contact: domnul Stan Tiberius, e-mail: tiberius.stan@mmediu.ro fax: 0335815892