MMAP supune dezbaterii publice Proiectul de HG privind aprobarea obiectivului de investiții „Amenajare valea Poiana și afluenți, județul Sălaj” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia

Data publicarii : 23 Dec 2015

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice Proiectul de HG privind aprobarea obiectivului de investiții „Amenajare valea Poiana și afluenți, județul Sălaj” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia.

Proiect de HG | Nota de Fundamentare Proiect de HG | Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site(03.01.2016), la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcţia Generală  Investiții, Achiziții și Logistică.

Persoana de contact este doamna Eugenia NECEA, Şef Serviciu Investiții, telefon: 021.408.96.02,  e-mail eugenia.necea@mmediu.ro .