MMAP supune dezbaterii publice Proiectul de HG privind actualizarea denumirii și valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin INH și Gospodărire a Apelor, instituție publică aflată în coordonarea M MMAP, și radierea unei părți a acestuia, care a pierit, din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Data publicarii : 11 Oct 2016

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice Proiectul de HG privind actualizarea denumirii și valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, și radierea unei părți a acestuia, care a pierit, din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Proiect de HG | Nota de Fundamentare Proiect de HG | Anexa nr 1 | Anexa nr 2

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Economico - Finaciara.

Persoana de contact este: domnul Mircea STOIANESCU, Telefon : 021/4089567, e-mail: Mircea.Stoianescu@mmediu.ro .