MMAP supune dezbaterii publice Proiectul de HG pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1570/2007 privind înființarea Sistemului național pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto

Data publicarii : 26 Jul 2016

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice Proiectul de HG pentru modificarea  şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1570/2007 privind înființarea Sistemului național pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto.

Proiect de HG | Nota de Fundamentare Proiect de HG 

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Economie Verde, Schimbări Climatice și Dezvoltare Durabilă.

Persoana de contact este: dna. Evelina Dascalu, e-mail: evelina.dascalu@mmediu.ro  și d-na. Maria Faina, email: maria.faina@mmediu.ro , tel. 021 408 9635