MMAP supune dezbaterii publice Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Planului Național de Management aferent porțiunii din bazinul hidrografic international al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României pentru perioada 2016-2021

Data publicarii : 14 Jul 2016

În  conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Planului Național de Management aferent porțiunii din bazinul hidrografic international al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României pentru perioada 2016-2021.

Proiect de HG | Nota de Fundamentare Proiect de HG

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 30 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor , Direcția managementul resurselor de apă.

Menționăm că în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, draft-ul Planului Național de Management aferent porțiunii din bazinul hidrografic international al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României pentru perioada 2016-2021 a fost publicat în data de 22.12.2014 pentru o perioadă de cel puțin 6 luni de zile pentru consultarea Publicului pe adresa

http://www.rowater.ro/Documente%20Consularea%20Publicului/Proiectul%20Planului%20Na%C8%9Bional%20de%20Management%202016-2021/Proiectul%20Planului%20Na%C8%9Bional%20de%20Management%20-%2022%20decembrie%202014.pdf ,  iar  documentul final al Planului Național de Management aferent porțiunii din bazinul hidrografic international al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României pentru perioada 2016-2021  fiind publicat pe site-ul Administrației Naționale “Apele Române la adresa

http://www.rowater.ro/SCAR/Planul%20de%20management.aspx?RootFolder=%2fTEST%2fPlanul%20Na%C8%9Bional%20de%20Management%202016-2021%20-%20Sinteza%20Planurilor%20de%20Management%20la%20nivel%20de%20bazine-spa%C8%9Bii%20hidrografice&FolderCTID=&View=%7b09A44A07-3C1F-4CC7-B88F-9EFD9B0C4777%7d

Persoană de contact este domnul director. Gheorghe CONSTANTIN, e-mail: gheorghe.constantin@mmediu.ro ,  tel. 021 316 6156.