MM supune dezbaterii publice proiectul de OM pentru aprobarea planului de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România

Data publicarii : 17 Apr 2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de OM pentru aprobarea planului de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România.

Proiect de OM | Referat de aprobare | Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Direcția Biodiversitate.

Persoanele de contact sunt: domnul Nicolae Manta, consilier Direcția Biodiversitate, telefon 0214089546, e-mail: nicolae.manta@mmediu.ro , domnul Sorin Oprea, consilier Direcția Biodiversitate, telefon 0214089545, e-mail: sorin.oprea@mmediu.ro , domnul Ionuț Pieleanu, consilier Direcția Biodiversitate, telefon: 0214089545, e-mail: ionut.pieleanu@mmediu.ro .

03 Mai 2018- Anunț organizare dezbatere publică
În baza Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului a decis organizarea unei dezbateri publice, în care să se discute planurile de acțiune naționale pentru speciile de urs brun și lup, în data de 09 mai a.c., ora 12:00, la Palatul Parlamentului, Sala Avram Iancu.

Accesul în sală se face din Calea 13 Septembrie, intrarea A1. Pentru facilitarea accesului, vă rugăm să vă exprimați dorința de participare la eveniment prin transmiterea, până cel târziu în data de 08.05.2018, ora 16:00, a datelor de contact la adresele de e-mail menționate mai jos, în vederea înscrierii în tabelul de participare.

Procesul de dezbatere publică cuprinde următoarele etape:

  • 08.05.2018, ora 16:00 – termenul limită pentru depunerea opiniilor, propunerilor, recomandărilor și exprimarea interesului în vederea participării. Propunerile și recomandările se vor transmite la adresele de e-mail: ionut.pieleanu@mmediu.ro și sorin.oprea@mmediu.ro până în data de 08.05.2018, ora 16:00.
  • Înscrierile pentru luarea cuvântului și participarea la dezbatere se vor face prin transmiterea la adresele de e-mail: ionut.pieleanu@mmediu.ro și sorin.oprea@mmediu.ro, până în data de  08.05.2018, ora 16:00, a următoarelor informații: nume, prenume, date de contact (telefon și/sau e-mail), organizația/instituția pe care o reprezintă.
  • 09.05.2018, ora 12:00 – evenimentul de dezbatere publică ce va avea loc la Palatul Parlamentului, sala Avram Iancu

La dezbaterea publică se pot înscrie orice persoane și/sau grupuri interesate de prevederile proiectului de act normativ supus dezbaterii.

Persoanele care au inițiat propuneri scrise în termenul prevăzut, au dreptul să-și susțină punctele de vedere în cadrul evenimentului de dezbatere publică din data de 09.05.2018, ora 15:00, organizat de Ministerul Mediului, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

Timpul alocat luării cuvântului pentru fiecare persoană înscrisă este de maximum 5 minute pentru a prezenta esențialul propunerilor și recomandărilor sale. Susținerea punctului de vedere se va face exclusiv pe marginea proiectului de ordin suspus dezbaterii. Intervalul de timp alocat luării cuvântului a fost decis astfel încât un număr cât mai mare de persoane să își poată exprima verbal opinia.

După încheierea dezbaterii Ministerului Mediului va publica minuta dezbaterii și, după analizarea tuturor propunerilor, sugestiilor și opiniilor transmise, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului va publica pe site-ul propriu varianta consolidată a proiectului de act normativ.

18 Mai 2018