Consultare publică pentru revizuirea Regulamentului (UE) nr. 764/2008 privind recunoașterea mutuală

Data publicarii : 30 Jun 2016

În data de 1 iunie 2016, Direcția Generală Piața Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri din cadrul Comisiei Europene a publicat pe pagina web: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8831 un chestionar în vederea revizuirii Regulamentului (UE) nr. 764/2008 privind recunoașterea mutuală în vederea primirii de puncte de vedere din partea autorităților, asociațiilor profesionale, operatorilor economici și a cetățenilor din statele membre UE.

Contribuțiile la chestionarul online sunt așteptate până la data de 30.09.2016.

Mai multe informații privind recunoașterea mutuală, considerată ca fiind cea mai facilă cale pentru a asigura libera circulație a mărfurilor în cadrul Uniunii Europene, se pot accesa la link-ul:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/free-movement-sectors/mutual-recognition/index_en.htm .