Vizualizati toate paginile din cadrul Vânătoare, ordonate dupa data publicarii:
28 Nov 2014

Gestionari

Descarca / deschide Gestionarii fondurilor cinegetice

28 Nov 2014

Atribuire – Vânătoare

[29.04.2015] A N U N Ţ Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în temeiul art. 8 alin (2) lit c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1221/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind ...