Minister

 

Ministerul Mediului realizează politica la nivel naţional în domeniile protecţiei mediului înconjurător, economiei verzi, biodiversităţii, ariilor naturale protejate, schimbărilor climatice cu privire la toate sectoarele şi subsectoarele pe care le administrează, elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi armonizare a acestor activităţi în cadrul politicii generale a Guvernului, asigură şi coordonează aplicarea strategiei Guvernului în domeniile sale de competenţă, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare, reglementare, monitorizare, inspecţie şi control în aceste domenii.

Ministerul Mediului acţionează pentru a proteja mediul şi resursele naturale, pentru a garanta generaţiei actuale şi celor viitoare un mediu curat, în armonie cu dezvoltarea economică şi progresul social.

 

Domeniile de competenţă ale Ministerului Mediului

 • controlul poluării industriale;
 • calitatea aerului şi zgomot ambiental;
 • managementul ariilor naturale protejate, conservarea biodiversităţii, securitatea biologică;
 • infrastructură de mediu;
 • gestionarea deşeurilor;
 • gestionarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;
 • protecția solului și subsolului;
 • dezvoltare durabilă;
 • economie verde;
 • schimbări climatice.

Având ca obiective principale întărirea structurilor administrative – ca element de bază pentru construirea unui sistem solid de management de mediu – şi contribuţia la dezvoltarea durabilă, Ministerul Mediului şi-a stabilit următoarele priorități:

 • integrarea cerinţelor privind protecţia mediului în celelalte politici sectoriale, în concordanţă cu cerinţele şi standardele europene şi internaţionale,
 • ocrotirea biodiversității,
 • ameliorarea calității factorilor de mediu în zonele urbane si rurale.

Prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), se pot susține și realiza următoarele categorii de proiecte eligibile pentru finanțare:

 • prevenirea poluării;
 • reducerea impactului asupra atmosferei, apei și solului;
 • reducerea nivelurilor de zgomot;
 • utilizarea de tehnologii curate;
 • gestionarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase;
 • protecția resurselor de apă, stațiile de tratare, stațiile de epurare pentru comunități locale;
 • gospodărirea integrată a zonei costiere;
 • conservarea biodiversității;
 • administrarea ariilor naturale protejate;
 • educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului;
 • creșterea producției de energie din surse regenerabile;
 • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
 • reconstrucția ecologică și gospodărirea durabilă a pădurilor;
 • împădurirea terenurilor degradate situate în zonele deficitare în păduri, stabilite în condițiile legii;
 • închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier;
 • lucrări destinate prevenirii, înlăturării și/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului.

 

În acest scop, din bugetul Fondului pentru Mediu au fost alocate sume importante pentru programe și proiecte care vizează protecția mediului:

 • Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional,
 • Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire pentru persoane fizice,
 • Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire pentru persoane juridice,
 • Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi,
 • Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate,reconstrucția ecologică și gospodărirea durabilă a pădurilor
 • Programul privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, geotermală, solară, biomasă, hidro,
 • Programul privind educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului,
 • Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare,
 • Programul privind reducerea impactului asupra atmosferei, inclusiv monitorizarea calităţii aerului,
 • Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti,
 • Programul de lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului.

Vizualizati toate paginile din cadrul Minister, ordonate dupa data publicarii:
04 Mar 2024

Behavioral science specialist (1 Individual Consultant) – RAPID Project

The Ministry of Environment, Waters and Forests (MEWF) through the Project Management Unit (PMU) responsible for the implementation of Rural Pollution Prevention and Reduction Project (RAPID Project) seeks contracting specialized consultancy services of an Individual Consultant for supporting the RAPID Project imple...

20 Feb 2024

Procurement Expert (1 Individual Consultant) – RAPID Project

The Ministry of Environment, Waters and Forests (MEWF) through the Project Management Unit (PMU) responsible for the implementation of Rural Pollution Prevention and Reduction Project (RAPID Project) seeks contracting specialized consultancy services of an Individual Consultant – Procurement Expert to contribute to ...