Vizualizati toate paginile din cadrul Evaluare impact, ordonate dupa data publicarii:
25 Nov 2021

Amenajamentul Silvic al Ocolului Silvic Lupeni

În cadrul derularii procedurii de evaluare de mediu (SEA) pentru „AMENAJAMENTUL SILVIC AL OCOLULUI SILVIC LUPENI", procedură SEA derulată de APM Hunedoara, în baza delegării de competenta nr.DEICP/19065/23.11.2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu. Descarcă document: Aviz de mediu, în ...

24 Nov 2021

Amenajament Silvic al Obștii Plaiurile Dobriței

Amenajament Silvic al Obștii Plaiurile Dobriței În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu (SEA) pentru "AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ APARȚINÂND OBȘTII PLAIURILE DOBRIȚEI", procedură SEA derulată de APM Gorj, în baza delegrării de competență nr. DEICP/254606/20.01.2021, Ministerul Me...

27 Oct 2021

Amenajamentul Silvic al Ocolului Silvic Băcești

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu (SEA) pentru „AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A STATULUI DIN UP I GÂRCENI, UP II RAFAILA, UP V ONICENI, UP VI POIENARI, OCOLUL SILVIC BĂCEŞTI, DIRECŢIA SILVICĂ VASLUI", procedură SEA derulată de APM Vaslui, în baza delegării de competență nr. D...

27 Oct 2021

Amenajamentul Silvic al Ocolului Silvic Brodoc

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu (SEA) pentru „AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A STATULUI DIN UP I CHIȚOC, UP II FÎSTÎCI, UP II NEGREȘTI, UP IV ZĂPODENI, OCOLUL SILVIC BRODOC, DIRECTIA SILVICĂ VASLUI", procedură SEA derulată de APM Vaslui, în baza delegării de competență nr. D...

15 Oct 2021

Amenajamentul Silvic al Ocolului Silvic Vulturești

În cadrul derularii procedurii de evaluare de mediu (SEA) pentru "Amenajamentul Silvic al Ocolului Silvic Vulturești", procedură SEA derulată de APM Olt, în baza delegării de competenta nr. DEICP/15378/09.06.2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr.57/14.10.2021. Descarcă document: Av...

01 Jul 2021

Combinatul de celuloză și carton Izmail, Ucraina

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pune la dispoziția publicului Notificarea Ministerului Mediului și Resurselor Naturale din Ucraina, transmisă conform art.3 al Convenției Espoo în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră, pentru proiectul "Combinatul de celuloză și...