Afaceri Europene

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, România a devenit stat membru cu puteri depline la nivel comunitar, fiind al 7-lea stat membru ca număr de voturi (14) în cadrul Consiliului UE.

Pentru îndeplinirea obligaţiilor în domeniul protecţiei mediului care revin României în calitate de stat membru al UE, Direcţia Generală Afaceri Europene si Relatii Internationale din cadrul Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) reprezintă structura de interfaţă între minister şi Ministerul Afacerilor Externe (MAE) prin:

  • pregătirea, împreună cu direcţiile tehnice de specialitate din minister, a instrucţiunilor şi mandatelor/mandatelor generale de negociere în domeniul protecţiei mediului pentru reglementările, strategiile şi politicile europene (la nivelul UE sau în relaţia cu Statele Candidate, în curs de aderare şi non-membre UE), în curs de promovare/negociere indiferent de nivelul de reprezentare şi corelarea acestora cu poziţiile adoptate de alte state membre;
  • coordonarea schimbului de informaţii referitoare la reglementările, strategiile şi politicile europene, în domeniul protecţiei mediului, în curs de promovare între instituţiile naţionale implicate şi Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă UE;
  • coordonarea reprezentării României la reuniunile privind protecţia mediului organizate în cadrul Consiliului Uniunii Europene, Comisiei Europene şi de către Preşedinţia UE;
  • urmărirea respectării calendarului de transpunere/aplicare a acquis-ului comunitar de mediu cât şi a calendarului de raportare către Comisia Europeană/Agenţia Europeană de Mediu;
  • coordonarea activităţii de raportare a actelor naţionale de transpunere a directivelor europene în cadrul procesului de notificare, dar şi a actelor normative emise în domeniul reglementat de directiva care face obiectul transpunerii către Ministerul Afacerilor Externe şi a actelor naţionale de aplicare a Regulamentelor europene către Comisia Europeană;
  • coordonarea elaborării: răspunsurilor la solicitările de informaţii ale Comisiei Europene şi ale altor instituţii europene; punctelor de vedere ale MMAP în vederea transmiterii răspunsurilor la solicitările de informaţii primite prin sistemul EU Pilot (coordonator MAE); punctelor de vedere ale MMAP în vederea transmiterii răspunsurilor la notificările formale/avizele motivate ale Comisiei Europene din faza pre-contencioasă a procedurii de infringement şi pentru transmiterea documentelor (memoriu în apărare, memoriu în duplică) în faza contencioasă (sesizarea Curţii de Justiţie a UE) a procedurii de infringement (coordonator MAE).

Vizualizati toate paginile din cadrul Afaceri Europene, ordonate dupa data publicarii:
30 Jun 2020

Platforma pentru Finanțare Durabilă

Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile (Regulamentul privind Taxonomia - (RT)) a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în data de 22 iunie a.c. RT prevede definirea unor criterii uniforme pentru a stabili durabilitatea din punct de vedere al m...

09 Jul 2019

Evaluarea implementării legislației de mediu în România - raport de țară

Comisia Europeană (CE) a lansat în 2016 un nou mecanism de evaluare a implementării legislației de mediu a Uniunii Europene (UE) în statele membre. Astfel de rapoarte se întocmesc, pentru fiecare stat membru, o dată la doi ani. Primul raport de evaluare a fost publicat în martie 2017, iar cel de al doilea a fost pub...

07 Jul 2016

Prioritatile Presedentiei UE 2016

Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene este deţinută de fiecare stat membru, prin rotaţie, câte şase luni. Rotaţia Preşedinţiei este o datorie şi o contribuţie a fiecărui stat membru la buna funcţionare a instituţiilor UE. Responsabilităţile Preşedinţiei sunt: Conducerea reuniunilor Coreper şi Grupurilor de lucru ...