Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea finanțării din Fondul pentru mediu a Programului ”Săptămâna verde”

Data publicarii : 19 Jan 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea finanțării din Fondul pentru mediu a Programului ”Săptămâna verde”.

Proiect HG | Nota de fundamentare 

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Comunicare.

Persoana de contact este Adriana Anghel, consilier superior, Direcția Comunicare, telefon: 021-408 9605 , e-mail: adriana.anghel@mmediu.ro.