Curtea Constitutionala a decis: Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile a aplicat corect legea in cazul Rosia Montana

Data publicarii : 19 Mar 2008

Comunicat de Presă                                                                                    19.03.2008

Curtea Constituțională a decis respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 alin . (5) din Legea contenciosului administrativ nr. 544/2004, excepție invocată de Societatea Comercială “Roșia Montană Gold Corporation” SA (RMGC), într-un dosar aflat pe rolul Tribunalului Cluj. Deciza Curții Constituționale a fost publicată miercuri, 19 martie, 2008, în Monitorul Oficial al României.

Astfel, MMDD a aplicat obiectiv legea, în momentul în care a comunicat RMGC faptul că Ministerul este în imposibilitate de a continua procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Rosia Montana, pe motiv ca certificatul de urbanism nr. 105/27.07.2007 este suspendat de drept, deoarece exista un certificat de urbanism cu același conținut, suspendat anterior printr-o hotărâre judecătorească.

 

Serviciul Relatii Publice al Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile