Comunicat de Presă

Data publicarii : 14 Sep 2007

Avand in vedere declaratiile conducerii Consiliului Judetean Alba, referitoare la declaratia dlui Attila Korodi, ministrul Mediului si Dezvoltarii Durabile, potrivit careia MMDD se afla in imposibilitate de a continua procedura de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Rosia Montana, din cauza suspendarii de drept a Certificatului de Urbanism nr. 105/27.07.2007, Serviciul Relatii Publice este imputernicit sa faca urmatoarele precizari:

De la inceput este de subliniat faptul ca nu s-a pus problema legalitatii emiterii sau a validitatii Certificatului de Urbanism nr. 105/27.07.2007, ci numai daca acest act administrativ poate produce efecte, sau efectele lui sunt suspendate de drept.

Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile considera Certificatul de Urbanism nr. 105/27.07.2007 ca fiind suspendat de drept nu din cauza ca ar fi un act administrativ nelegal, ci deoarece in cazul acestuia este indeplinita conditia prevazuta de lege pentru suspendarea de drept: existenta aceluiasi continut cu al unui certificat de urbanism suspendat anterior pe cale judecatoreasca.

Cat priveste faptul ca Certificatul de Urbanism nr. 105/27.07.2007 a fost emis inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 262/2007, suspendarea de drept se aplica in temeiul principiului aplicarii imediate a legii noi. Aplicarea imediata a legii noi de procedura nu semnifica retroactivitatea ei.

Nou introdusa institutie juridica a suspendarii de drept a actului administrativ, spre deosebire de suspendarea judecatoreasca, opereaza prin insusi efectul legii (acesta fiind semnificatia termenului “de drept”) si creeaza efecte neconditionat de existenta sau nu a unei hotarari judecatoresti de constatare. Rolul hotararii judecatoresti este tocmai de a confirma sau infirma operarea suspendarii de drept, si nu de a dispune suspendarea.

Din aceasta cauza, Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile este obligat de insesi noile prevederi legale sa nu mai dea curs actului administrativ suspendat de drept si sa astepte ca instanta de judecata investita cu o cerere de constatare in acest sens sa pronunte o hotarare. Ministerul va respecta hotararea instantei judecatoresti.

 

Serviciul Relatii Publice al Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile