Proiect de ordin privind modificarea și completarea Ghidului specific privind condițiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2024/C3/S/I.2.D, pentru subinvestiția I2.D „Investiții în capacități de producție a energiei din surse regenerabile, respectiv biogaz pe bază de gunoi de grajd”, componenta 3.

Data publicarii : 19 Apr 2024

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, vă transmitem atașat, în vederea postării pe site-ul MMAP, la domeniul transparență decizională, spre consultare, proiectul de ordin privind modificarea și completarea Ghidului specific privind condițiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2024/C3/S/I.2.D, pentru subinvestiția I2.D „Investiții în capacități de producție a energiei din surse regenerabile, respectiv biogaz pe bază de gunoi de grajd”, componenta 3. Managementul deșeurilor, anexa la acesta, precum și referatul de aprobare nr. DGPNRR/87706/15.04.2024.

Ordin | Referat | Ghid | Anexe ghid          

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Planul Național de Redresare și Reziliență.

Persoana de contact pentru primirea de opinii/propuneri/sugestii referitoare la proiectul de ordin: dl. Adrian Ștefănescu, șef serviciu, adresă de e-mail: dgpnrr@mmediu.ro, telefon contact:  0725978009.