Proiect de ordin privind aprobarea Listei zonelor de protecție strictă din parcurile naționale și naturale, din Rezervația Biosferei Delta Dunării și a zonelor strict protejate din Situl Patrimoniului Mondial UNESCO ”Păduri de fag primare și seculare din Carpați și alte regiuni ale Europei” și din pădurile virgine și cvasivirgine

Data publicarii : 04 Apr 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de  OM privind aprobarea Listei zonelor de protecție strictă din parcurile naționale și naturale, din Rezervația Biosferei Delta Dunării și a zonelor strict protejate din Situl Patrimoniului Mondial UNESCO ”Păduri de fag primare și seculare din Carpați și alte regiuni ale Europei” și din pădurile virgine și cvasivirgine.

Proiect OM  | ReferatAnexaShapefile

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Biodiversitate, la adresa de email: biodiversitate@mmediu.ro.


[17.04.2024]

În temeiul art.7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a supus consultării publice în data de 04.04.2024, proiectul de ordin pentru privind aprobarea Listei zonelor de protecție strictă din parcurile naționale și naturale, din Rezervația Biosferei Delta Dunării și a zonelor strict protejate din Situl Patrimoniului Mondial UNESCO ”Păduri de fag primare și seculare din Carpați și alte regiuni ale Europei” și din pădurile virgine și cvasivirgine,

Având în vedere art. 7 alin. (9) din Legea 52/2003, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor organizează în data de 25.04.2024, orele 10.00-12.00, la sediul MMAP, Sala de Consiliu (parter), din Bd. Libertăţii nr. 12, Bucureşti, dezbatere publică având ca obiect proiectul de ordin privind aprobarea Listei zonelor de protecție strictă din parcurile naționale și naturale, din Rezervația Biosferei Delta Dunării și a zonelor strict protejate din Situl Patrimoniului Mondial UNESCO ”Păduri de fag primare și seculare din Carpați și alte regiuni ale Europei” și din pădurile virgine și cvasivirgine,

Înscrierile pentru luarea cuvântului şi recomandările cu privire la propunerile de completare sau modificare a actului normativ supuse dezbaterii publice se vor transmite la adresa de e-mail:  biodiversitate@mmediu.ro, până cel târziu 24.04.2024, ora 12.

[28.05.2024] 

Minută dezbatere  publica din 25 aprilie 2024