Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru reaprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții aferente proiectului „Capacitatea sporită de supraveghere, control și monitorizare a pădurilor prin intermediul unui sistem informatic integrat”

Data publicarii : 22 Mar 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru reaprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții aferente proiectului „Capacitatea sporită de supraveghere, control și monitorizare a pădurilor prin intermediul unui sistem informatic integrat”.

Proiect HG | Nota de fundamentare | Anexa

Cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe site a proiectului de act normativ, iar persoana de contact din cadrul instituției este domnul Marius Udrescu, adresă de e-mail: marius.udrescu@mmediu.ro.