Proiect de Hotărâre a Guvernului privind darea în folosință gratuită către Federația Română de Kaiac-Canoe a unor părți de bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

Data publicarii : 18 Mar 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind darea în folosință gratuită către Federația Română de Kaiac-Canoe a unor părți de bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Proiect HG | Nota de fundamentare | Anexa

Cetăenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe site.

Persoana de contact din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor - Administrația Națională „Apele Române” este domnul Claudiu Nuță, consilier juridic- serviciul juridic – contencios, e-mail: claudiu.nuta@rowater.ro