Proiect de Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia căprior (Capreolus capreolus), pentru perioada 01 mai 2024 – 30 aprilie 2025

Data publicarii : 15 Mar 2024

În temeiul Legii nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice  proiectul de Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada 01 mai 2024 – 30 aprilie 2025.

Proiect de Ordin | Referat de aprobare | Anexă

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la prevederile proiectului de act normativ supus consultării publice se depun, în scris, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru Direcția Generală Biodiversitate, B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, în termen de 10 zile de la postarea acestuia pe site.

Persoana de contact: Pițu Virgil, e-mail: cinegetic@mmediu.ro