Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie

Data publicarii : 14 Feb 2024

În vederea îndeplinirii procedurii de transparență decizională, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, vă transmitem, pentru a fi publicat pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor la secțiunea Transparență, proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Proiect HGNota de fundamentare | Anexa BVC

Cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe site a proiectului de act normativ, iar persoana de contact din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (Administrația Națională de Meteorologie) este domnul Florin Catalin Mircea, adresă de e-mail: catalin.mircea@meteoromania.ro