Proiect de Ordin pentru aprobarea Planului de management al ariei naturale protejate ROSCI0040 Coasta Lunii și al rezervației naturale Dealul cu Fluturi

Data publicarii : 25 Jan 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, vă transmitem atașat, în vederea postării pe site-ul MMAP, la domeniul transparență decizională, spre consultare, proiectul de Ordin pentru aprobarea Planului de management al ariei naturale protejate ROSCI0040 Coasta Lunii și al rezervației naturale Dealul cu Fluturi și Referatul ce însoțește prezentul proiect.

Proiect Ordin | Referat de aprobare | Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Persoană de contact: Liliana Vîrtopeanu, consilier, adresă de e-mail: liliana.virtopeanu@mmediu.ro.