Proiect de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0372 Dăbuleni - Potelu

Data publicarii : 15 Jan 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, vă transmitem atașat, în vederea postării pe site-ul MMAP, la domeniul transparență decizională, spre consultare, proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0372 Dăbuleni - Potelu și Referatul ce însoțește prezentul proiect.

Proiect Ordin | Referat de aprobare | Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Persoană de contact: John Smaranda, consilier, adresă de e-mail: john.smaranda@mmediu.ro