Proiect de ordin privind aprobarea Planului de management al ariei naturale protejate ROSPA0061 Lacul Techirghiol

Data publicarii : 05 Jan 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de ordin privind aprobarea Planului de management al ariei naturale protejate ROSPA0061 Lacul Techirghiol.

Proiect Ordin | Referat de aprobare | Anexa

Cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării proiectului de act normativ, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Biodiversitate și la adresa de e-mail: biodiversitate@mmediu.ro