COMUNICAT DE PRESĂ - „Dezvoltarea capacităţii Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor privind elaborarea politicilor şi măsurilor naţionale necesare în vederea respectării angajamentelor naţionale de reducere a emisiilor de anumiţi poluanţi atmosferici până în anul 2030” cod SIPOCA 869

Data publicarii : 30 Nov 2023

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de lider de proiect, și Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în calitate de partener, au derulat începând cu luna decembrie 2020, proiectul „Dezvoltarea capacităţii Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor privind elaborarea politicilor şi măsurilor naţionale necesare în vederea respectării angajamentelor naţionale de reducere a emisiilor de anumiţi poluanţi atmosferici până în anul 2030”, cod SIPOCA 869/MySMIS2014+ 134950, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Descarcă documentul